Hus PLUS – et tillæg til husforsikringen
– men hvad får du mere?

Vil du have vores allerbedste dækning på dit hus, så du trygt kan gå pludselige og uforudsigelige begivenheder i møde, som fx kraftige storme, oversvømmelser og skybrud og andre udfordringer, der kan opstå på dit hus?

En basis husforsikring dækker skader på dit hus, der skyldes udefrakommende forhold, som fx brand, indbrud, storm og skybrud. Du kan også købe dækning for brud på rør og stikledninger, råd og svamp og skader på grund af insekter eller rotter. Med disse dækninger, har du det, vi kalder en fuldt kombineret dækning, og det er en god husforsikring.

Gratis bolighjælp

Vores husforsikring indeholder også bolighjælp, hvor du kan få telefonisk rådgivning via bolighjælpslinjen og hjælp ved forhold, der kan udvikle sig til større skader, fx væltede træer, snerydning af taget, og har du en vandskade eller stormskade, får du dækket affugtning, pumper og afdækning.

Med Hus PLUS har du en endnu bedre dækning

Hus PLUS giver dig mulighed for at få dækket endnu flere årsager til skader på dit hus, flere ting, og du får bedre erstatning og har ekstra dækninger, som giver dig ret til erstatning i de tilfælde, den fuldt kombinerede dækning ikke giver ret til hjælp. Vi ser ofte, at vores medlemmer først finder ud af, om de er tilstrækkeligt dækket, når skaden sker.

Det får du mere med Hus PLUS

  • Udvidet vanddækning - Dækker fx indtrængende nedbør og opstigende grundvand, fygesne på loft, udsivning fra synlige installationer og beholdere
  • Dækning for skadedyr - Dækker skader efter flagermus, mår, rotter, mus og andre gnavere, pindsvin, slanger og fugle
  • Udvidet dækning for funktionsfejl på elektriske apparater - Dækker funktionsfejl på elektriske installationer under 4 år fra købsdato
  • Tyveri af og hærværk på byggematerialer – Dækker tyveri af og hærværk på bygningsmaterialer, som er købt og beregnet til at bruge og montere i og på de eksisterende forsikrede bygninger
  • Udvidet dækning af haveanlæg og brønde - Dækker tyveri og hærværk, påkørsel af haveanlæg af ukendte bilister og bortskaffelse og oprydning af træer, der er fældet eller væltet på grund af storm
  • Kosmetiske skader på fliser, glas og sanitet - Dækker kosmetiske skader af mindre omfang, fx udskiftning af fliser/klinker/sanitet med 50 % af udgifterne til at udbedre kosmetiske forskelle
  • Udvidet dækning for brønde og stikledninger - Dækker visse utætheder, der konstateres på brønde/stikledninger i forbindelse med udbedring af en skade
  • Tab af vand og olie - Dækker tab af vand og olie ved udstrømning, når du har en rør- eller stikledningsskade, der er dækket af din forsikring.

Læs om den udvidede vanddækning på Hus PLUS

Har du Hus PLUS?

Er du er i tvivl om, du har udvidet din husforsikring med Hus PLUS, er du velkommen til at kontakte os.

April 2019

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

33 95 76 80

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

Mand sidder i stolen med sin telefon i hånden, hvor indboforsikringen også dækker elektronik.