Hus PLUS dækker de vandskader, der sker over tid

Vi tilbyder Hus PLUS, fordi vores medlemmer i en række situationer havde en forventning om en bedre dækning, end den de faktisk havde krav på med basis husforsikringen. Det gælder bl.a. den udvidede vanddækning, der er en vigtig del af Hus PLUS.

Nedenfor kan du se en række eksempler på vandskader, der ikke vil være dækket med en almindelig husforsikring, men som kan være meget omfattende og belastende rent økonomisk.

I de situationer, hvor der ikke er dækning, vil du typisk alligevel få hjælp, hvis du har Hus PLUS. Forskellen er i mange tilfælde, at Hus PLUS giver dækning for vandskader, der opstår over tid.

4 situationer, hvor Hus PLUS vil sikre bedre dækning på følgeskaderne af skadeårsagen

  1. Hvis du får hul i taget på grund af storm og får regn ind, dækker en almindelig husforsikring. Men hvis dit hus har en utæt inddækning omkring skorstenen, som giver problemer med indeklimaet på grund af skimmelsvamp, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.
  2. Hvis der kommer regnvand op gennem kloakken ved skybrud, dækker din husforsikring. Men hvis der står grundvand på kældergulvet efter skybrud eller kraftigt nedbør, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.
  3. Hvis der kommer kloakvand ind i dit hus på grund af et brud på din egen kloak, dækker din husforsikring. Men hvis der kommer spildevand, og kloakvandet kommer op i din kælder på grund af et brud på kommunens rør, er der ikke dækning på en almindelig husforsikring.
  4. Hvis du får en vandskade på grund af et brud på et rør, der ligger i muren (det der hedder et skjult rør) er der dækning på din husforsikring. Men hvis afløbsledningen til opvaskemaskinen ligger i et køkkenskab, er der ikke dækning for en vandskade med en almindelig husforsikring.

I alle ovennævnte eksempler, vil du med Hus PLUS få dækket følgeskaderne, men ikke den oprindelige skadesårsag.

Mange andre fordele

Ud over den udvidede vanddækning hjælper Hus PLUS dig også i andre situationer, bl.a. ved funktionsfejl på hvidevarer og andre elektriske apparater, der er under 4 år gamle. Det kan du læse mere om her.

Har du Hus PLUS?

Er du er i tvivl om, du har udvidet din husforsikring med Hus PLUS, er du velkommen til at kontakte os. 

Læs om husforsikringen her

 

Januar 2019