Ejerskifteforsikring når du køber nyt hus eller fritidshus?

Vi sælger ikke ejerskifteforsikringer. Vi henviser i stedet til vores samarbejdspartner gennem flere år, Frida Forsikring Agentur A/S. Du kan få information om ejerskifteforsikringen på Frida Forsikrings hjemmeside.

Få tilbud på ejerskifteforsikringen

Du kan bestille tilbud på ejerskifteforsikringen direkte via deres hjemmeside. Du kan også ringe til Frida Forsikring på 70 70 78 79 eller sende en e-mail til: ejerskifte@fridaforsikring.dk. Skriv Tilbud ejerskifteforsikring i emnefeltet.

Hvilke skader dækker en ejerskifteforsikring?

Med en ejerskifteforsikring sikrer du dig som køber af hus mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold, der medfører en nærliggende risiko for skade på din nye ejendom. Med skjulte skader menes forhold som var til stede på overtagelsesdagen, og som du ikke er blevet tilstrækkeligt advaret om i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Som sælger bør du også tilbyde køber en ejerskifteforsikring, da du kan fritages for sælgeransvar, hvis der er fejl og mangler i huset, som du ikke kendte til. Det er en forudsætning, at du har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og at de ikke er udløbet. En ejerskifteforsikring kan dække, hvis køberen ikke er blevet tilstrækkeligt advaret i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Hvilke boliger kan du købe ejerskifteforsikring til?

Du kan købe ejerskifteforsikring til enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse. Forsikringen dækker i mindst 5 år og kan udvides til 10 år.

Udvidet ejerskifteforsikring

Du kan vælge at købe en udvidet ejerskifteforsikring. Den udvidede ejerskifteforsikring har en løbetid på 10 år og dækker flere forhold - bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger på grunden, forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen, og forurening af grunden under visse omstændigheder. Du kan se den præcise dækning og eventuelle forbehold i ejerskifteforsikringens vilkår.

Hvorfor købe en ejerskifteforsikring?

Med en ejerskifteforsikring er du bedre sikret, da du ellers risikerer at skulle betale et stort beløb, hvis der findes skader.

Hvis sælger har tilbudt dig en ejerskifteforsikring, og du undlader at købe den eller en anden ejerskifteforsikring på markedet, tager du selv risikoen for skader, der måtte vise sig på dit hus.

Hvis du som sælger fravælger at give køber et tilbud på en ejerskifteforsikring, står du med ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler de næste 10 år for den bolig, du har solgt.

Læs mere på Frida Forsikrings hjemmeside.

 

Marts 2021