Gør dit hus klar til klimaforandringer - og forebyg skader

Sommer er lig med sol, men ofte også skybrud. Små eller større indgreb i din og naboens have kan forebygge at skybrud oversvømmer kældre eller ender som kloakvand i naturen.  

Klimatilpasning

Klimaet bliver vildere og voldsommere. De ekstreme vejrhændelser, med flere skybrud og mere tørke, er noget vi i stigende grad skal forholde os til. 

Måden, vi indretter os på, har stor indflydelse på, om skybrud skaber ødelæggelse og forurening. 

Kloaksystemer virker fantastisk, med mindre det regner ekstremt. Systemet starter ved dit nedløbsrør, og overbelastes det, ender kloakvand i kældre eller i vandmiljøerne.

Forsyningsselskaberne investerer stort i centrale klimatilpasningsprojekter, men uanset hvor store systemer, der bygges på den anden side af matrikelskellet, sikres dit hus bedst mod skybrud med lokale løsninger i din egen have. Ganske enkelt fordi 'flaskehalse' skaber 'kø' i systemerne under skybrud.

Den lokale skade

Den første 'flaskehals' skybrudsvandet møder, er stikledningen mellem din brønd og hovedkloakken. Vandet kommer alt for langsomt ud af brønden, og så presser det kloakvand op igennem dit afløb eller dit toilet.

De lokale løsninger

Med små eller større lokale løsninger kan haver indrettes, så vandet ikke gør skade eller ligefrem bliver en ressource. De fleste haver kan godt rumme skybrudsvand, og mange haver kan få glæde af at bruge vandet i damme, regnbede eller blot til nedsivning.

Det kan du selv gøre

Du kan selv gøre meget for at forhindre skybrudsskader hos dig selv og dine naboer. Det kan være at:

  • placere skybrudsventiler på dine nedløbsrør 
  • reducere belagte arealer eller sørge for, at vandet kan løbe igennem belægningen
  • nedsive tagvand, hvis jordforhold er til det 
  • gemme nedbør til vanding mv. 
  • sikre huset mod indtrængende vand fra overfladen 
  • indrette haven med vand som rekreativt element i en frodig have 

Konkurrence om klimasikring

Vær med i en konkurrence om klimasikring, og vind et besøg af Klimalancen.

Gå til konkurrencen her

Artiklen er skrevet i samarbejde med Klimalancen, april 2021