Hvad er et forsikringsfællesskab?

Hvad er meningen med forsikring egentlig? Det er, at vi ved, at vi er dækket ind og ikke skal bekymre os om regningen, hvis uheldet er ude. Den klarer forsikringsselskabet.

Men hvordan nåede vi så langt? Og hvem er det egentlig, der betaler? Sandheden er, at der ikke ville være nogen til at betale, hvis vi ikke var mange, der betalte lidt hver især. Var det ikke for dig og alle os andre, ville forsikring slet ikke findes. Og derfor er meningen med forsikring først og fremmest, at vi er fælles om at sikre hinanden. Det er grunden til, at vi i Lærerstandens Brandforsikring kalder os et forsikringsfællesskab. Og grunden til, at vores forsikringstagere ikke er kunder, men medlemmer.

Medlem – ikke kunde
Hos os bliver du nemlig mere end en anonym kunde. Du bliver en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Et fællesskab, hvor vi møder medlemmerne med tillid, stoler på hinanden, og hvor det er en selvfølge, at alle bidrager og tager ansvar. Og ikke mindst et fællesskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for dig.

Også et fagfællesskab
Vi er også et forsikringsfællesskab for fagfællesskaber, hvor medlemmerne deler værdier, interesser og holdninger. Dem, man deler med, er nemlig ikke hvem som helst. Det er kolleger, som til dagligt yder en samfundsmæssig indsats, fx inden for undervisnings- eller pædagogområdet.