Vi ændrer din bilforsikring

I Lærerstandens Brandforsikring er du forsikret i et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor pengene arbejder til fordel for medlemmerne. Det betyder blandt andet, at vi arbejder for, at du får den bedste forsikring til den bedste pris.

 

Nu har vi opdateret din bilforsikring. På denne side kan du læse mere om ændringerne.


Bemærk at informationerne på denne side kun er gældende for dig, der har modtaget et brev fra os omkring varsling af ændring af din bilforsikring.

Nye muligheder i den nye bilforsikring

  • Vi er blandt andet glade for at kunne tilbyde glas- og parkeringsskadedækning uden selvrisiko som en tilvalgsmulighed
  • Du får mulighed for at vælge både lavere og højere selvrisiko end tidligere. Se din aktuelle selvrisiko på Min Side
  • Du kan få dækket din mobilitet ved skader endnu bedre med mulighed for en lånebil, hvis din bil bliver totalskadet eller stjålet
 

Ændringer i forhold til den nuværende bilforsikring

Vi har også ændret i vilkårene. På nogle områder er bilforsikringens dækninger blevet forbedret, mens de på andre områder er blevet strammet.

Vi dækker ikke længere skader, der alene opstår i og er begrænset til elektriske og/eller elektroniske dele, ligesom vi ikke længere dækker kortslutninger, der alene måtte medføre skader på mekaniske dele.

Selvrisikodækningen, hvor du har haft 0 kr. i selvrisiko ved tyveri, hærværk og brand, og en reduceret selvrisiko på 1.150 kr. ved udskiftning af frontrude, udgår.

Har du tidligere haft denne dækning, vil du fremover få udvidet glasskadedækning, hvor du ikke har selvrisiko ved skader på bilens glas, lygter og spejle. Du har mulighed for at supplere med parkeringsskadedækningen, hvor din selvrisiko er 0 kr. ved skader.

Kaskoforsikringen har stadig 0 kr. i selvrisiko ved reparation af stenslag.

Førerulykkesdækningen ændres, så en eventuel erstatning opgøres på samme måde, som den erstatning en passager eller andre kan få fra bilens ansvarsforsikring. Hidtil er erstatningen blevet opgjort, som man gør på en sædvanlig ulykkesforsikring.

Fører- og passagerulykkesdækningen udgår, da passagerer altid vil være dækket af bilens ansvarsforsikring eller af en modparts ansvarsforsikring.

Leasingdækning er fremover altid med i kaskoforsikringen for leasingbiler. Den dækker mindre skader på bilen, der konstateres ved aflevering, samt tab af førstegangsydelse.

Herudover sker der en række mindre ændringer og justeringer i bilforsikringens vilkår. Se alle ændringerne her.

Den opdaterede bilforsikring rummer en række nye muligheder og tiltag:

  • Parkeringsskadedækning uden selvrisiko
  • Udvidet glasskadedækning uden selvrisiko
  • Mulighed for lejebil, hvis din bil er totalskadet eller stjålet
  • Flere muligheder for valg af selvrisiko mellem 1500 og 7500 kr.

Læs mere om dine muligheder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ændrer min pris sig?

Prisen for bilforsikringen bliver fremover beregnet på en anden måde end tidligere. Vi tager udgangspunkt i informationer om den registrerede bruger og data om bilen, når vi fastsætter prisen. 

I den forbindelse afskaffer vi også elitebilist-begrebet, da vi mener, at vores nye måde at beregne prisen for forsikringen, mere korrekt afspejler risikoen.

Hvorfor udgår selvrisikodækningen?

Selvrisikodækningen udgår for at give vores medlemmer mere fleksibilitet i forhold til reduktion af selvrisikoen på visse typer skader. Frem over kan man vælge udvidet glasdækning, så man ikke skal betale selvrisiko ved skader på bilens glas, lygter og spejle. Man kan også vælge parkeringsskadedækningen, der fjerner selvrisikoen ved skader, der opstår, mens bilens holder lovligt parkeret. Og samtidig har man mulighed for at vælge en lav selvrisiko på ned til 1.500 kr.

Hvad betyder det, at selvrisikoen ikke reguleres hvert år?

Tidligere har vi reguleret selvrisikoen hvert år, så den fulgte med den almindelige prisudvikling. Det gør vi ikke fremover. Det betyder, at hvis du har valgt en selvrisiko på 3000 kr., så vil den forblive på 3000 kr.

Hvad betyder ændringen af førerulykkesdækningen?

Ændringen betyder, at hvis føreren af bilen kommer til skade under et uheld med bilen, så vil erstatningen bliver opgjort efter samme principper, som hvis en passager i bilen kommer til skade og skal have erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Da passagerne kan dækkes af bilens ansvarsforsikring, udgår muligheden for at købe en yderligere dækning af passagererne.

Du kan se de nye vilkår for bilforsikringen på Min Side.