Behandling af data ved brug af Leakbot

1.  INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelseloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger i forbindelse med din bestilling af LeakBot og brugen af vandalarmen. Nedenfor henviser vi til de databeskyttelsesretlige forhold, der gælder specifikt for LeakBot. 

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø, telefon +45 78 79 59 41, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

2.  DINE OPLYSNINGER
2.1  Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, oplysninger om din tilmelding til LeakBot, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til LeakBot, oplysning om købstidspunkt og installation af LeakBot, batteristatus på LeakBot og oplysninger relateret til udsving (mængde og hyppighed)  i ejendommes vandforbrug.

Derudover behandler vi oplysninger om husets byggeår/type/størrelse, postnummer, husforsikringens varighed samt dit køn og alder. 

Når LeakBot er installeret måler den følgende:

  • i. Mulige lækager på brugsvandsinstallationen
  • ii. Antal af alarmer
  • iii. Status på LeakBot (er den fortsat installeret samt batteristatus)
  • Når der registreres en alarm kan du få besøg af LeakBots VVS-installatør, og i den forbindelse får vi oplysninger om:
    • i. Hvilke undersøgelser VVS-installatøren har foretaget 
    • ii. Årsag til alarmen

Du kan altid vælge at afinstallere Leakbot, hvis du ikke længere ønsker, at der sker måling på din vandinstallation. 

2.2  Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Vi modtager oplysningerne direkte fra dig, oplysninger om dit hus fra BBR eller via LeakBot, som du installerer som en del af LeakBot aftalen. Derudover modtager vi oplysninger fra LeakBots VVS-installatør. 

2.3  Hvad bruger vi oplysningerne til?
Dine almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder din adresse, din e-mail og dit telefonnummer, oplysninger om din tilmelding til Leakbot, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til LeakBot, tidspunkt for installation af LeakBot og LeakBot-nummer bruges til sikring af din identitet, til kommunikation med dig og til administration og opfyldelse af din aftale om LeakBot.

LeakBot er en vandalarm beregnet til forebyggelse af vandskader som følge af utætheder på brugsvandsinstallationen ved at øge fokus på, om der er udsving i vandforbruget. Data fra LeakBot er relateret til vandforbruget på den forsikrede ejendom og anvendes alene til at opnå mere viden om vandskader, viden om hvilken effekt LeakBot har på minimering af skader samt til at opstarte skadebehandling i de tilfælde, hvor vi modtager en anmeldelse fra dig, fordi alarmen er udløst af en mulig skade.  

Derudover vil data om husets byggeår/type/størrelse, husets postnummer, skadehistorik, husforsikringens varighed samt dit køn og alder blive brugt til analyse og statistiske formål samt vores løbende arbejde med skadeforebyggelse og produktudvikling.

De indsamlede data vil ikke have indflydelse på dit forsikringsforhold i LB Forsikring A/S. 

2.4  Hvem har adgang til dine oplysninger?
Relevante sagsbehandlere i LB Forsikring vil kunne se, at du er tilmeldt LeakBot.

Få, særligt udvalgte medarbejdere hos LB Forsikring vil kunne se de bagvedliggende data til brug for håndtering af eventuelle klager relateret til LeakBot samt, hvis der måtte opstå behov herfor, at bistå dig i forbindelse med din brug af rettigheder i henhold til de databeskyttelsesretlige regler. Derudover vil få udvalgte medarbejdere have adgang til data til analyseformål.

LB anvender databehandlere, bl.a. hostingleverandører, der alene behandler dine personoplysninger efter aftale og instruks fra os, se afsnit 5 og 6

2.5  Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Så længe du anvender LeakBot følger vores opbevaring af oplysningerne de almindelige sletteregler, som du kan finde i vores generelle privatlivspolitik her https://www.lbforsikring.dk/personoplysninger.

Hvis du vælger, at afinstallere LeakBot og giver os besked om, at du ikke længere ønsker at deltage, vil oplysningerne blive slettet efter 30 dage. Vi opbevarer fortsat de anonymiserede analyser. 

2.6  Du kan læse mere i vores FAQ

Du kan læse mere om ovenstående i vores FAQ, som du kan finde her

3.  GRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER
Dine almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder oplysninger om din tilmelding til LeakBot, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til LeakBot, tidspunkt for installation af LeakBot og oplysninger relateret til alarmer ved udsving i vandforbruget på ejendommens brugsvandsinstallation behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt).

Data fra alarmen, LeakBotnummer, installationstidspunkt og batteristatus samt oplysninger om huset, dit køn og din alder behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet LB har en legitim interesse i foretagelse af generel statistik og analyse med henblik på at yde medlemsservice til dig, samt en legitim interesse i at forebygge skader.
 
4.  DINE RETTIGHEDER
Du kan læse mere om dine rettigheder generelt i relation til vores behandling af personoplysninger om dig (ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser herunder profilering samt mulighederne for at tilbagekalde et samtykke) på vores hjemmeside https://www.lbforsikring.dk/personoplysninger/3-rettigheder-og-klagemuligheder og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. 

Du kan kontakte os på persondata@lb.dk, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

5.  DATABEHANDLERE
Vi har indgået databehandleraftaler med alle, der behandler data for os.

6.  OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE
I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører, partnere og konsulenter mfl., som kan tilgå nogle af LB’s data fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandører/partnere vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser.

Primært har vi valgt it-leverandører og partnere, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører/partnere i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande.

Såfremt vi undtagelsesvist i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk og på EU Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.


7.  MERE OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, sikkerhed, hvordan du kan kontakte vores DPO, hvordan du kan klage og dine rettigheder med videre på vores hjemmeside https://www.lbforsikring.dk/personoplysninger