Stormflod - Når skaden er sket, sådan begrænser du skaderne

Du skal selv sørge for at begrænse skaderne på dit hus efter en stormflod, fx ved at pumpe vand væk, affugte ejendommen eller rengøre indbo.

Undlader du at begrænse skaderne, kan det få betydning for din erstatning. I værste fald kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde jf. lov om stormflod.

  • Se Stormrådets film, Er du ramt af stormflod, her på siden

Få akut hjælp med at begrænse skaderne
Det er en god idé at få et skadefirma til at hjælpe dig med fx at pumpe vand væk eller affugte. Kontakt fx:

  • Falck – Ring på 70 21 22 94
  • Recover Ring på 70 10 08 88
  • BELFOR Ring på 70 25 52 25
  • 24 7 Ring på 70 70 16 19

Kan jeg begynde at udbedre skaderne?
Du kan godt sætte håndværkere i gang med at udbedre skaderne efter stormflod.

Du bør dog være opmærksom på, at du selv kan komme til at skulle betale udgifterne til reparationerne, hvis Stormrådet ikke anerkender reparationerne eller, at der ikke har været tale om stormflod i dit område.

Inden og når du begynder at udbedre skaderne, bør tage billeder eller på anden vis dokumentere skaderne og evt. udskiftede genstande/bygningsdele. Dokumentationen skal bruges, når taksator skal vurdere skaderne.

Sådan får du erstatning efter stormflod
Bliver der erklæret stormflod i dit område, kan du søge om erstatning af skader efter stormflod senest 2 måneder efter skaden er sket.

Du anmelder skaden via Stormrådets hjemmeside 

Hvem behandler min skade?
Det vil være os (dit forsikringsselskab), der modtager og behandler anmeldelsen af din stormflodsskade.

Vi sender typisk en taksator ud til dig, som vurderer skadens omfang og afgør eventuel erstatning.

Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader og med udgangspunkt i reglerne i den statslige stormflods- og oversvømmelsesordning - og altså ikke efter reglerne i dit forsikringsselskab.

Er biler dækket for stormflod?
Har du kaskoforsikring på din bil, er den dækket, hvis den bliver ødelagt på grund af oversvømmelse. Er bilen kun ansvarsforsikret, kan du ikke få erstatning.