Stormflod – Hvordan ved du om din skade kan være dækket?

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet i forbindelse med en storm og rammer særligt i månederne oktober til april.

Sådan forebygger du skader, når der er varslet stormflod

Du skal gøre, hvad du kan for at forebygge skader ved stormflod. Du bør derfor:

  • Flytte indbo, herunder møbler, fra kælder og gulv til dele af dit hus, hvor det ikke blive oversvømmet, så skaden på dine ting bliver mindst mulig
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. 
  • Anskaffe sandsække, watertubes og lignende for at forhindre vandet i at trænge ind ved åbninger nær terræn. Se film fra Beskabsstyrelsen om, hvordan du undgår vand i kælderen
  • Tilkalde assistance fra fx de lokale beredskab, hvis der er behov for det
  • Få flere gode råd på Stormrådets hjemmeside

Se Stormrådets film, Er du dækket af stormflodsordningen, her på siden

Hvordan er jeg dækket ved en stormflod
Skader efter vand fra en stormflod er ikke omfattet af den hus-/indboforsikring, du har hos os (dit forsikringsselskab).

Det er Stormrådet, der afgør, om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse, stormflod og stormfald.

Hvornår er det stormflod
Stormrådet tager fra gang til gang stilling til, om oversvømmelser i forbindelse med en storm kan anerkendes som stormflod, der giver ret til erstatning efter Lov om stormflod og stormfald.

Det er os (dit forsikringsselskab), som modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om og hvor meget, der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

På Stormrådets hjemmeside kan du se, hvad du kan få dækket, og i hvilke tilfælde der ikke ydes erstatning, også kaldet negativlisten.

Stormrådet informerer løbende på deres hjemmeside www.stormraadet.dk om, hvilke områder der er anerkendt som stormflodsramt.

Hvad er Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Stormrådet har til opgave at afgøre, om der har været stormflod, og om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.