Begræns skaderne, hvis der er varslet skybrud

Se hvad du selv kan gøre for at begrænse skaderne på dit hus, hvis der er varslet skybrud i dit område:

  • Luk alle vinduer. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der komme ind gennem åbne vinduer
  • Tjek din kælder. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar dem i stedet på hylder, i reoler eller plastbeholdere, der kan tåle vand
  • Rens tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og eventuelt affald. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker
  • Løft dæksel på rensebrønd

Lav evt. en aftale med nogen om at se efter dit hus, hvis du ikke er hjemme.