Lønsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse

Lærerstandens Brandforsikrings lønsikring sikrer dig i perioder med ufrivillig arbejdsløshed. For de fleste er det svært på kort tid at omstille økonomien til dagpenge, når man er vant til fuld løn.

Lønsikringen bringer dig igennem korte perioder med ledighed og giver dig god tid til at indrette din økonomi, hvis du er ledig i en længere periode. Det handler simpelthen om, at du sikrer din økonomi bedst muligt i tilfælde af arbejdsløshed.

Du skal være medlem af Lærernes A-kasse for at kunne tegne forsikringen, da ordningen er baseret på, at du supplerer dine dagpenge med en tillægsydelse, der sikrer dig helt op mod 80 % af din normale indtægt. 

Du kan købe lønsikringen, når du er færdiguddannet som lærer og er kommet i job. Forsikringen kan fortsætte til udgangen af det kalenderår, du fylder 65 år.